Ceník

CENÍK VÝROBY DEKORAČNÍCH OBTISKŮ

na porcelán, sklo, keramiku a smalt

Cena za dekorační obtisky se skládá ze složek

Výsledná cena je součtem všech dílčích složek a je BEZ DPH.

A – GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Cenou za grafické zpracování se rozumí všechny procesy potřebné k získání litografické předlohy k výrobě tiskové šablony (síta). A to zejména : Grafické zpracování na počítači, grafické zpracování ve fotokomoře, osvit na osvitové jednotce, kopírování, retuš, sestavení tiskových montáží a všechny další kroky potřebné k vytvoření litografické předlohy. Tato cena se počítá podle času potřebného pro vytvoření příslušné litografické předlohy a je závislá na kvalitě materiálů předaných zákazníkem grafikovi při objednávce zakázky.

B – TISK

C – PŘÍPLATKY

1) Příplatek za purpurové barvy

cenik_3

2 ) Příplatek za drahé kovy a listry

Tento příplatek se vypočítává pro každou zakázku, kde jsou použity tyto materiály dle skutečně potištěné plochy a podle množství spotřebovaného drahého kovu na konkrétní zakázku.

Jde o materiály jejichž cena se mění zvláště podle momentální ceny komodity na trhu a též podle kurzu CZK / EUR.

3) Příplatek za plošný tisk

Tento příplatek se počítá při plošném tisku (kobalt, zelená apod). Jde o celopraporové plošné tisky zvláště na prapory talířů, ale i ostatního sortimentu.

  • Formát 30 x 40 cm – 5,- Kč / arch
  • Formát 40 x 60 cm – 8,- Kč / arch

Dodací lhůty

Dodací lhůty na obtisky jsou závislé zejména na kvalitě předlohy, momentální rozpracovanosti zakázek, náročnosti na grafické zpracování a tisk. Obecně platí, že se snažíme vždy vyhovět požadavkům zákazníka.

Tento ceník platí pro zakázky přijaté po 1. únoru 2018